Målsætninger

I AKB, København tror vi på fremtiden. Vi er visionære og vi tør gå forrest. Repræsentantskabet vedtog den 19. januar 2013 et målsætningsprogram, der skal løbe frem til 2020. Programmet er ambitiøst og beskæftiger sig med alle aspekter af det at bo i alment boligbyggeri. Vi er i fuld gang med at gøre drømmen til virkelighed. De fysiske forhold skal forbedres, og beboerdemokratiet og samværet skal styrkes. Alt dette sker i tæt samarbejde med alle beboere og ansatte, da det er jer, der er AKB, København.