Små skridt og en ternet dug i mangfoldige fællesskaber

 

Mangfoldige Fællesskaber har brugt en rød- og hvidternet dug til at dække op på et bord, som tydeligt ses fra lejlighederne i Nørrebro Vænge i København. Synlighed og personlige invitationer har fået ældre beboere, som er født og opvokset i andre lande end Danmark, ud af deres lejlighed og ind i fællesskabet.

- Disse beboere er gået fra at være usynlige til at blive en synlig aktivitetsgruppe, der nu også selv inviterer og inkluderer deres naboer i fællesskabet. De bidrager med aktiviteter i boligafdelingen, og flere er begyndt at engagere sig i beboerdemokratiet. Det fortæller projektleder Monika Sroka, der er social vicevært og koordinator i AKB København.

Projektet viser, at hvis aktiviteter skal være beboerdrevne og bæredygtige, må de ældres egne behov, ønsker og ressourcer danne udgangspunkt for aktiviteter og den måde, de organiseres på. Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang er disse ting blevet afklaret gennem individuelle samtaler med beboerne.

Fonden Ensomme Gamles Værn har støttet projektet, som antropolog Louise Scheel Thomasen har fulgt gennem et år og skrevet en rapport om.

- Det har været interessant at følge, hvordan beboernes ideer er vokset frem og blevet realiseret, fortæller hun. For eksempel har gruppen fået en lille byhave, som udspringer af en ældre mands forkærlighed for tomatplanter og andre grøntsager og blomster, som han havde en masse af i sine vindueskarme.

Forankring af Mangfoldige Fællesskaber i hverdagen har bl.a. indebåret, at små praktiske opgaver og ansvar gradvist er overgået til deltagerne, fx det at være ansvarlig for, at der gøres klar til en aktivitet, og at det tilrettelægges, hvem der næste gang kontakter andre beboere og minder om aktiviteten – fx musik og bevægelse, eller ture ud i byen.

Fakta om forskningsrapporten Mangfoldige Fællesskaber – udvikling af beboerdrevne fællesskaber i AKB København, Nørrebro Vænge

Mangfoldige Fællesskaber er fulgt gennem etnografisk feltarbejde. Rapporten præsenterer erfaringer fra projektet, der skal mindske ensomhed og social isolation blandt ældre mennesker, der er født og opvokset i andre lande end Danmark. Rapporten er udgivet af Fonden Ensomme Gamles Værn. Du kan downloade rapporten Mangfoldige fællesskaber her.

Fakta om Fonden Ensomme Gamles Værn.

Fonden støtter forskning, sociale projekter og formidling. Ensomme Gamles Værn blev stiftet i 1910, og fondens midler stammer bl.a. fra afkast og arv. Der gives støtte til projekter om det sociale liv i alderdommen, og fonden har et særligt fokus på marginaliserede grupper som ældre migranter og andre ældre mennesker i en socialt udsat position.