På Østerbro går grøn omstilling og betalbare boliger hånd i hånd

Mod gården er solcellerne på taget af Øbro 95 installeret, så de vender mod alle verdenshjørner og sikrer elproduktion i døgnets lyse timer, mens de mod gaden er placeret, så de ikke ses i bymiljøet mod den sorte tagflade. Foto: Øbro 95.

5. februar 2021

Hvorfor ikke tænke grønne og energibesparende tiltag ind i al vedligeholdelse og renovering? Sådan har man gjort i AKB, Københavns boligafdeling Øbro 95 helt tilbage siden 1990’erne. Og det kan aflæses på alt fra klimaaftrykket til afdelingens driftsøkonomi og beboernes forbrugsudgifter.

I Øbro 95 på Østerbrogade i København har afdelingsbestyrelsen og driften siden 1997 systematisk arbejdet sammen om at nedbringe boligafdelingens klimaaftryk. Blandt andet i forbindelse med den løbende renovering af rødstensejendommen fra 1929.

Indsatsen har reduceret afdelingens indkøb af el til fælles formål med hele 82 pct., vandforbruget med 41 pct. og forbruget af varme med 31 pct. Resultater, der er op til næsten tre gange så høje som forventet. Afdelingsbestyrelsen vurderer, at alene det nedsatte elforbrug har betydet, at afdelingens udledning af CO2 gennem de seneste fem år er reduceret med i alt 150-200 tons.

– Erfaringerne viser, at hvis man bruger boligafdelingens trækningsretsmidler, så kan man gennemføre grønne løsninger, der samtidig er beboerøkonomisk rentable. Vi kan i AKB, København hjælpe med at realisere Københavns Kommunes klimaplan ved, at vi i alle afdelinger kortlægger de konkrete muligheder for at gennemføre grøn omstilling. Det er bare at gå i gang og lade sig inspirere af det arbejde, som for eksempel vi har udført, siger Steen Hartvig Jacobsen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen i Øbro 95.

Grønne projekter fra kælder til kvist

Den grønne omstilling i Østerbro-afdelingen har manifesteret sig i blandt andet et nyt tag med ekstra isolering og solcellepaneler, efterisolering af varmedistribution i kældre og badeværelser samt af brystninger og karnapper, forsatsrammer med energiglas for vinduer i alle boliger, et energieffektivt beboervaskeri samt udskiftning af lyskilder i al belysning i fællesområder til LED-pærer.

Samtlige projekter er gennemført uden statstilskud. Blandt andet via tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler, midler afsat i det løbende driftsbudget samt optagelse af lån i boligafdelingens egne midler og i et realkreditinstitut. Fraregnet tilskud har f.eks. solcelleanlægget betydet en besparelse på beboernes boligudgifter på 50.000 kr. årligt, svarende til mere end 500 kr. per lejlighed i boligafdelingen.

Grøn omstilling skal være beboerøkonomisk forsvarlig

En præmis for tiltagene i Øbro 95 har altså været, at de kunne gennemføres, så huslejeudviklingen holdt trit med udviklingen i beboernes indkomst. Senest da afdelingen i 2015 skulle igennem en omfattende renovering og energieffektivisering, og det blev besluttet at etablere solcellepaneler mod alle verdenshjørner i det nye tag, der var en del af projektet.

Det var på forhånd vedtaget, at beboernes samlede udgifter til husleje, varme og el maksimalt måtte stige med 6,5 pct. i forbindelse med renoveringen. Efter det første hele års drift var udgifterne dog kun steget med beskedne 1,2 pct. – en succes affødt af et grundigt forarbejde og en fælles indsats fra afdelingsbestyrelse, drift og beboere:

 – I bestyrelsen og driften arbejder vi helt tæt sammen, men det allervigtigste er, at vi har vores beboere med i processen. Projekter, som dem vi har gennemført, kan godt være langstrakte, fordi vi undersøger alle aspekter, så vi kan inddrage beboerne på et oplyst grundlag. Sådan sikrer vi os, at projekterne gavner miljø og klima – og samtidig er en god forretning. Vores solcelleprojekt tog fem år fra idé til færdigt tag, men vi endte med en super effektiv løsning. Energimæssigt og beboerøkonomisk, siger Dion Madsen, der er ejendomsleder i Øbro 95.

Flere grønne planer – og opmærksomhed fra kommunen

Øbro 95 barsler med endnu flere klimavenlige tiltag, blandt andet elcykler både til driften og til fælles brug i afdelingen samt tilkobling af en varmeveksler og en varmepumpe, der kan opsamle overskudsvarmen fra spildevand, inden det ledes ud i kloakken. Det sidste projekt er et led i en nødvendig udskiftning af faldstammer i ejendommens badeværelser, og hvorfor ikke tænke grønt her også?

I Københavns Kommune, der selv arbejder intensivt på grøn omstilling, har man fået øje på de mange gode initiativer på Østerbro. Øbro 95 er netop nu i dialog med kommunen om at bruge boligafdelingen som model for, hvordan renoverings- og andre projekter i kommunalt og alment byggeri kan gennemføres med grønt fortegn. Og i Øbro 95 har man netop ofret tid på at indsamle data om sin grønne omstilling, så det er let at synliggøre og dele resultaterne.

Har man brug for inspiration til grønne renoverings- og energieffektiviseringsprojekter, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen i Øbro 95, der gerne deler ud af sin viden og erfaringer.