Olfert Fischers gade kæmper mod skybrud - med over 1000 liter i sekundet

Skybrud og oversvømmelser bliver mere og mere almindelig, i takt med at klimaforandringerne tager fat. Derfor har AKB, Københavns afdeling på Olfert Fischers gade oprustet kraftigt for at fremtidssikre boligerne.

I kælderen på Olfert Fishers Gade står afdelingens nye ByPass pumpestation. Pumpestationen skal i fremtiden forhindre oversvømmede kældre og skader på bygningerne, som kan forekomme ved skybrud.

Sådan virker den nye pumpestation
En ByPass pumpestation kaldes også en hybrid pumpestation og er kombination af et højvandsslukke og et pumpeanlæg. Anlægget kører automatisk og starter kun, når behovet er der - de gange om året, hvor vi oplever store vandmængder som ved et skybrud. Når vandmængden er så voldsom, at hovedkloakken ikke længere kan følge med i forhold til at bortlede spildevandet, træder pumpeanlægget ind og sikrer at vandet bliver ledt væk med et ekstra tryk. Systemet garanterer på den måde, at beboerne ikke bliver berørt af for meget vand i hovedkloakken og fortsat kan gå i bad, på toilet og vaske op, som de plejer.

Pumpen flytter 10.000 liter vand på 14 sek
Firmaet bag ByPass anlægget, DBE-Lyngholm, har demonstreret pumpens egenskaber. Det har de gjort ved at simulere et skybrud. De simulerede skybruddet brug af vand fra en slamsuger, som afgav ca. 142 liter vand i sekundet. Videoen nedenfor viser, hvor hurtigt vandet bliver pumpet ud, når først systemet sætter i gang. På 13-14 sek. flytter pumpen 10.000 liter vand. ByPass-systemet muliggør, at der hele tiden bliver afledt regn og spildevand med ca. 88 liter i sekundet fra ejendommene, selvom de offentlige kloakledninger er fyldte.

Afdelingen i Olfert Fishers Gade håber på, at anlægget kan være en inspiration til andre afdelinger, når de leder efter en ny klimatilpasningsløsning, der skal sikre deres bygninger mod skybrud.

Fakta: Skybrud er et stigende problem i København
Ifølge en rapport udarbejdet af DMI i 2019 er den årlige nedbørsmængde steget fra 650 mm i 1870’erne til 750 mm i de senere år. Det svarer til en stigning på ca. 15 %. Samtidig er byens kloakker ikke bygget til at kunne klare de store mængder regnvand, som et skybrud medfører, og derfor oversvømmer kældre og bygninger tager generelt skade. Det stiller krav til nye innovative klimatilpasningsløsninger.