Er I klar til at sortere endnu mere?

21. august 2017

Det er de i Sundbyvang på Amager – også til bioaffald, så snart de får affaldskurve og bionedbrydelige poser fra Københavns Kommune. Og vi skal alle være klar, for sortering af bioaffald udrulles i disse uger i hele København.

Sundbyvang er en AlmenBolig+ afdeling, så de skal selv stå for driften af afdelingen. En af de første ting Charlotte Hornshøj Jørgensen opdagede, da hun og hendes familie flyttede ind i 2014, var at området bugnede med affald. ”Alle flyttede ind samtidigt og havde en masse sager, de skulle af med. Og da jeg ringede for at få tømt vores overfyldte storskraldsrum var svaret, at man ikke kunne få hentet affald, når det ikke var sorteret”.

Charlotte flyttede til Amager fra eget hus i Jylland, så hun var vant til at tage hånd om den slags. Og med en hel afdeling kunne hun godt se, at det krævede gode systemer og rigeligt med information til naboerne, hvis de skulle få styr på affaldet. Så hun gik i gang! For det ville give pote både praktisk i hverdagen og i forhold til at bidrage til en bæredygtig by. Og det skulle vise sig også at have økonomiske gevinster.

Klar til at sortere bioaffald

Da Karin Rasmussen flyttede ind, fandt Charlotte en partner, der går lige så meget op i bæredygtighed og genbrug som hende selv, og sammen satte de sig ned og undersøgte muligheder. Resultatet blev nogle rigtig gode affaldsstationer, hvor der er tænkt på alle detaljer. F.eks. vender hullet til glascontaineren ud mod en sti, hvor folk naturligt passerer, så det er let at komme af med glas på vej ud til cyklen eller bilen. De har også indrettet byttereoler i storskraldsrummene, og de har kompostbeholdere, hvor de får dejlig jord til haver og fællesarealer. Her smider de allerede en stor del af deres bioaffald ud – vel og mærke det, som deres fælles høns ikke kan spise.

Så det der med at sortere bioaffald, det bliver ikke noget problem. De er klar i Sundbyvang!

Gode vaner giver god økonomi

”Det handler om vaner. Små køkkener skal ikke være en hindring for at sortere” siger Charlotte med stor overbevisning.

Og som andre vaner, tager det tid at vænne sig til nye. ”I starten måtte vi løfte pegefingeren en del gange. Men da vi kunne fortælle til et afdelingsmøde, at vi var blevet så gode til at sortere affald, at vi kunne afmelde to containere til dagrenovation og spare afdelingen for 12.000 kr. om året, så vågnede folk op”.

Jo bedre de er til at sortere og holde øje med, hvilke typer containere, de har brug for, jo mere kan de holde huslejen i ro. For affald har en stor indflydelse på økonomien i afdelingen. Og de forventer at kvitte endnu to containere til dagsrenovation, når biosorteringen kommer op at køre.

Karin og Charlotte har forsøgt at gøre affaldssortering lidt sjov. De har holdt to workshops for deres naboer, hvor der har været Tip en 13’er og sorteringskonkurrencer med præmier fra lokalområdet. Det har været en stor succes og har fået naboerne med på sorteringsvognen, så så meget af deres affald som muligt kan blive genanvendt. "Det hele kan kun lykkedes, fordi folk har den rette indstilling til det og alle bidrager."

Det giver god mening; både for miljøet, for pengepungen og for livet i afdelingen.