Mere om Energi og miljø

I Boligselskabet AKB, København har vi stort fokus på energi og miljø, og flere af vores afdelinger har allerede i mange år arbejdet med energibesparende løsninger og vedvarende energi. Vi ønsker at øge dette fokus ved både at sprede den erfaring, der allerede ligger i mange af vores egne afdelinger og ved at indhente viden fra både Danmark og udlandet. Desuden har vi oprettet en miljøpulje, hvorfra afdelinger kan søge penge til nytænkende tiltag, der både kan gøre deres egen afdeling mere bæredygtig, og som samtidig kan fungere som eksempel for andre.  

Gennem vores interesseorganisation Boligselskabernes Landsforening (BL) har vi desuden forpligtet os over for Københavns Kommune til at: 

  • BIDRAGE TIL AT REDUCERE CO2-NIVEAUET MED 20 % I FORHOLD TIL NIVEAUET I 2005

  • BIDRAGE TIL ET CO2-NEUTRALT KØBENHAVN 2025.  

For at leve op til denne forpligtigelse samt til vores egen vision om at være et af de mest miljøvenlige boligselskaber i Danmark har vi sat som målsætning, at alle afdelinger i 2020 skal have igangsat tiltag, der kan nedsætte forbruget af el, vand og varme.  

Mere præcist skal dette, fra 2012 til 2020, føre til, at: 

  • VANDFORBRUGET I HVER AFDELING SKAL FALDE MED MINDST 15 % 

  • VARMEFORBRUGET I HVER AFDELING SKAL FALDE MED MINDST 15 %

  • EL-FORBRUGET PÅ FÆLLESAREALERNE I HVER AFDELING SKAL FALDE MED MINDST 15 %

Endelig har vi som mål, at: 

  • DER VED AL RENOVERING SKAL UNDERSØGES MULIGHEDERNE FOR ENERGIOPTIMERING OG KLIMASIKRING

Vi vil således sikre, at både medarbejdere og bestyrelser husker at indtænke energi og miljø, når der skal igangsættes renoveringsarbejde.  

Her på hjemmesiden vil vi løbende følge op med hensyn til status på målsætningerne samt lægge de redskaber og det informationsmateriale op, der løbende vil blive produceret som en del af implementeringen af målsætningsprogrammet. Derudover vil der også være mulighed for at erfaringsudveksle mellem afdelingerne både her på hjemmesiden og på vores facebookside.

Så hvis du har nogle gode idéer eller spændende erfaringer, er du meget velkommen til enten at besøge os på facebook eller skrive til os på akb-kbh@kab-bolig.dk