Mere om image internt

Vi oplever, at nogle af vores beboere ikke er klar over, at deres afdeling, og dermed også deres bolig, hører under Boligselskabet AKB, København, og hvad dette betyder. Blandt andet i forhold til deres mulighed for at få indflydelse på forskellige niveauer.  

Dette ønsker vi at ændre, og har derfor sat som mål, at:

  • 75 % TILFÆLDIGT SPURGTE I 2017 SKAL VIDE, AT DE BOR I BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN. 


Vi har også et ønske om, at der er flere, som engagerer sig både i beboerdemokratisk arbejde og i sociale aktiviteter. Derudover ønsker vi også, at man afdelingerne imellem drager nytte af hinanden; blandt andet ved at dele gode og dårlige erfaringer. Vi ønsker med andre ord, at beboerne opnår et tilhørsforhold til både afdelingen og Boligselskabet AKB, København som helhed. 

Vi har derfor sat som mål, at:

  • FLERE AF BEBOERNE I BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVNS AFDELINGER SKAL FØLE TILKNYTNING TIL BÅDE AFDELINGEN OG BOLIGSELSKABET. 


For at skabe en større forståelse for Boligselskabet AKB, Københavns historie, opbygning og visioner har vi udviklet denne hjemmeside med henblik på at gøre informationer lettere tilgængelige. 

Skal hjemmesiden være med til at øge kendskabet til Boligselskabet AKB, København, er det selvfølgelig vigtigt, at der er mange, der benytter den.  

Vi har derfor sat som mål, at:

  • HITSENE PÅ HJEMMESIDEN AKB-KBH.DK SKAL VÆRE STØT STIGENDE. KONKRET MÅL FOR HITS SÆTTES ULTIMO 2013. 


Her på hjemmesiden vil vi løbende følge op med hensyn til status på målsætningerne samt lægge de redskaber og det informationsmateriale op, der løbende vil blive produceret som en del af implementeringen af målsætningsprogrammet. Der vil også være mulighed for at erfaringsudveksle mellem afdelingerne både her på hjemmesiden og på vores facebookside. Så hvis du har nogle gode idéer eller spændende erfaringer, er du meget velkommen til enten at besøge os på facebook eller skrive til os på akb-kbh@kab-bolig.dk.