2012 Facebook og nye målsætninger

Seminarer for bestyrelser sætter nye mål for Boligselskabet AKB, København

Det lokale beboerdemokrati vægtes højt i AKB, København. Da det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt målsætningsprogram, var det derfor naturligt at gøre dette gennem en proces, hvor alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer kunne deltage.

Den 12. maj 2012 blev den første strategidag holdt, hvor der gennem workshops blev taget fat på, hvorvidt der var valgt de rigtige indsatsområder, og hvilke mål hvert indsatsområde skulle have.

Målsætninger - AKB, København
Anden strategidag blev holdt den 22. september 2012. Her var Erik Petri inviteret - den tegner, der også har lavet filmene om AKB, Københavns historie og Almenbolig+, som man kan se her på hjemmesiden. Han tegnede dagens forslag, og gav de mange idéer et billedligt udtryk.

Facebook
I 2012 blev der desuden oprettet en facebookside, så også den enkelte beboer kunne komme med sine input. En facebookside som vi også fremover håber, vil blive brugt til at debattere om fremtidens AKB, København og erfaringsudveksle mellem afdelingernerne.

Besøg vores facebookside

Gå til AKB, Københavns facebookside

På vores facebookside kan du komme med input og deltage i debatten