2010 AlmenBolig+ den nye type familiebolig

Boliger af høj kvalitet til en rimelig leje til beboere, der selv vil have indflydelse på indretning

Billigere boliger til dem, der selv vil og kan være med til at indrette sig – det er AlmenBolig+-princippet – et princip, som også Boligselskabet AKB, København, har taget til sig.

På den gamle vandværksgrund på Grøndalsvænge Allé er der opført 83 familieboliger efter AlmenBolig+-princippet. Det vil sige fleksible lavenergiboliger med en husleje, der ligger under standarden for nyopførte, almene boliger.

Huslejen
Beboerne skal selv være med til at holde huslejen nede. De skal i fællesskab klare renholdelse og vedligeholdelse i boligafdelingen. Det gælder blandt andet at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Vinduer og døres beslag smøres, og tagrender renses af beboerne selv.

Målgruppen er først og fremmest børnefamilier, der ønsker at yde en indsats i vedligeholdelsen af deres egen bolig, og som samtidig ønsker at indgå i et socialt fællesskab. Men også seniorer og andre, der har mod på fællesskab, er velkomne.

Boligselskabet AKB, København blev præmieret af Københavns Kommune for Grøndalsvænge. Med prisen fulgte 10.000 kr. til byggeriets arkitekt ONV Arkitekter samt en plakette til bygherren.

AlmenBolig+ AKB, København
Smuk og varieret
Prisen blev overrakt ved et arrangement i festsalen på Københavns Rådhus i november 2012. Ved overrækkelsen gav kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev bebyggelsen disse ord med på vejen:

”AlmenBolig+ er en ny type bolig med lavere husleje end traditionelt byggeri. Alligevel er det her lykkedes at skabe en bebyggelse, der i kvalitet er fuldt på højde med ‒ og på visse punkter hæver sig markant over ‒ mere traditionelt byggeri. Med få elementer, enkle materialer og stilfærdige virkemidler er det lykkedes arkitekterne at skabe en smuk, varieret rækkehusbebyggelse, hvor ikke to rækker eller stræder er ens.”


Beboerne skal selv være med til at holde huslejen nede. De skal i fællesskab klare renholdelse og vedligeholdelse i boligafdelingen.