2007 Fusionen

AKB og KAB sammenlægges

KAB - AKB, København
Den 1. januar 2007 smeltede AKB og KAB sammen til en stor almen forretningsførerorganisation, der med cirka 50.000 boliger i hovedstadsområdet blev landets største boligadministration.

Det var to velholdte damer, født i 1913 og 1920, der blev genfødt i skikkelse af en fremtidsorienteret organisation. Det nye bomærke og løfte blev ”bedre boliger for alle”, der signalerer, at opgaven nu som før er at skabe rammerne om det enkelte menneskes gode liv.

Forud var gået langvarige drøftelser, hvor der skulle tages beslutning om fusionen. En beslutning taget i enighed af beboernes repræsentanter, de to boligorganisationers øverste myndighed, repræsentantskaberne.


Det nye bomærke og løfte blev ”bedre boliger for alle”, der signalerer, at opgaven nu som før er at skabe rammerne om det enkelte menneskes gode liv.