2001 Beboerservice i ældreboliger

Social vicevært med fast åbningstid i Engholmen Nord

I 1991 overtager AKB tre ældreboligafdelinger fra Københavns Kommune. Overtagelsen af ældreboligerne blev startskuddet til en anden slags beboerservice.

Godt nok var holdningen i 1991, at der ikke var tale om at overtage kommunens sociale opgaver over for pensionisterne. Det var et tabu, at boligselskaber skulle overtage kommunernes sociale opgaver, og der kunne slet ikke være tale om, at beboerne selv skulle være med til at betale for ydelser over huslejen, som hørte til den offentliges ældreomsorg.

Men det var nu alligevel den vej, udviklingen gik.

Udvidet beboerservice
Ti år efter – i 2001 - besluttede beboerne nemlig i den ene af de tre ældreboligafdelinger, Engholmen Nord, at deltage i et forsøg med udvidet beboerservice. Også selvom det betød huslejestigninger.

I Danmark havde man ikke tradition for samarbejde på tværs af faggrænser mellem offentlige forvaltninger og de almene boligorganisationer. Men op mod årtusindskiftet ændrede denne holdning sig, og i dag er der en langt større åbenhed omkring, hvilken service der skal gives til beboerne.

Ældreboliger - AKB, København
Forsøget
Forsøget omfattede blandt andet tilstedeværelse af en social vicevært med fast åbningstid. Den sociale vicevært havde til opgave at skabe tryghed for beboerne, arrangere sociale fællesaktiviteter og yde individuel service efter behov.

En service, der blandt andet omfattede observation og tilbagemelding til hjemmeplejen, hjælp til ommøblering m.v., individuelle og hjemmehjælpslignende ydelser som for eksempel rengøring, indkøbsordning og hjælp til tøjvask.

Forsøget blev landskendt, der blev skrevet en bog, holdt konferencer, og i dag har mange boligafdelinger ansat sociale viceværter.


 


Den sociale vicevært havde til opgave at skabe tryghed for beboerne, arrangere sociale fællesaktiviteter og yde individuel service efter behov.