1996 Kvalitet i etagebyggeri

Prinsessegade på Christianshavn – afdeling med 100-årigt perspektiv

I 1996 udskrev AKB, med støtte fra Boligministeriet, en konkurrence om “Kvalitet i etagebyggeri: Byggeri med 100-årigt perspektiv”.

I konkurrencens krav hed det, at udgifter til vedligeholdelse begrænses til et minimum i hele bygningens levetid. Der var tale om en totaløkonomisk betragtning, hvor de valgte kvalitetsmaterialer skulle sikre den længere levetid og færre vedligeholdelsesudgifter. Det gælder for enkle installationer, lejlighedernes indretning, facader m.v.

Prinsessegade - AKB, København
Christiania nærmeste nabo
Desuden var det et krav, at byggeriet skulle fremstå som et demonstrationsprojekt for, hvordan børneinstitutioner kunne integreres i stueetagen af byejendomme, uden det kræver de store indgreb at anvende institutionen til andre formål.

Tegnestuen Vandkunsten vandt konkurrencen, og bebyggelsen blev opført på en grund i Prinsessegade på Christianshavn i et oprindeligt arbejderkvarter med boliger for havnens og flådens folk. Nærmeste naboer var Christianshavns Gymnasium og Christiania og med kig til Vor Frelser Kirkes snoede tårn.

Bebyggelsen består af 18 familieboliger og i underetagen en børneinstitution. Kvantiteten fra de forrige årtiers store bebyggelser skulle afløses af kvalitet. Det handlede ikke længere om at opføre hurtige boliger til de mindrebemidlede.

I 2001 modtog bebyggelsen Københavns Kommunes arkitekturpris.

Huslejen tager himmelflugten
Tidligere var det spørgsmål om at bygge for børnerige familier med en hjemmegående mor og med en samlet husstandsindkomst, der ofte lå under en faglært arbejders indtægt. Nu var opfattelsen, at almene beboere skulle vise en vis indtjening for at kunne komme i betragtning til en lejlighed.

Det, der startede som boligselskaber, der skulle sikre boliger til de lavest lønnede, blev nu ændret til en meget differentieret beboerskare. Rammebeløbene for, hvad det måtte koste at bygge pr. kvadratmeter, blev overskredet med kommunernes velsignelse, og de almene huslejer i nybyggerierne tog himmelflugten.


Nu var opfattelsen, at almene beboere skulle vise en vis indtjening for at kunne komme i betragtning til en lejlighed.