1994 Økologien kommer til Frederiksholm

Stigende miljøbevidsthed skaber nye projekter

Økologi - AKB, København
Op gennem 1990’erne blev vandbesparende foranstaltninger, kildesortering af affald og el-besparelser hverdagskost i AKB’s afdelinger. Den stigende miljø- og omkostningsbevidsthed fik sat mange projekter i gang, der i dag er blevet til permanente ordninger.

Med støtte fra EU
På Frederiksholm blev karré 7 renoveret med badeværelsestårne, og i den forbindelse lykkedes det næsten at gennemføre samtlige økologiske tiltag i én bebyggelse.

Med penge fra EU blev der givet støtte til en række miljø- og energibesparende projekter:

- Renovationssystem, der var forberedt for sortering af affald
- Solfangere
- Ventilationsanlæg
- Højisolerede termoruder
- Et skaktsysten, der rummede muligheder for fleksible fremtidige tiltag
- Et økologisk gårdanlæg, hvor der blandt andet skulle genbruges regnvand fra nedløbssystemet til grøfter, ligesom der i gården blev opstillet en prototype på et nyt renovationssystem.


Den stigende miljø- og omkostnings-bevidsthed fik sat mange projekter i gang, der i dag er blevet til permanente ordninger.