1993 Beboerne i centrum

Nye målsætninger slår fast, at beboerne skal have mere indflydelse

Beboerne i centrum - AKB, København
I starten af 1990’erne startede diskussioner om, hvordan man fik inddraget beboerne. Man havde allerede gjort sig en del erfaringer med beboerinddragelse i de store miljøprojekter, som flere af AKB’s afdelinger var i gang med.

Der blev udgivet en beboeravis, AKB-beboeren, og i 1993 blev der vedtaget nyt målsætningsprogram, der ”satte beboerne i centrum”.

Her blev det slået fast, at beboerne skulle have mere indflydelse, ved at flere spørgsmål blev lagt ud til afgørelse på beboermøder eller ved urafstemninger. Ligeledes blev der lagt op til, at der overalt skulle indføres obligatoriske beboermøder om afdelingernes budgetter.

Råderetten blev også højt prioriteret, så beboerne fik mulighed for at ændre og tilpasse deres bolig til de aktuelle behov.

1985 målsætninger
Målsætningsprogrammer og debatter var ikke noget nyt i AKB. Allerede i april 1983 havde bestyrelsen besluttet at igangsætte en bred målsætningsdebat blandt afdelingsbestyrelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere om AKB’s fremtid.

Men først i slutningen af 1985 blev der vedtaget et målsætningsprogram, hvori det fremstod, at AKB skulle udvikles til et beboerorienteret, progressivt og effektivt boligselskab. Decentraliseringen skulle styrkes, og der skulle udarbejdes nye politikker på restance- og inkassoområdet, på bygge- og udlejningsområdet samt på pengepleje - og renteområdet.
 


Her blev det slået fast, at beboerne skulle have mere indflydelse, ved at flere spørgsmål blev lagt ud til afgørelse på beboermøder eller ved urafstemninger.