1991 En problemknuser ansættes

Socialkonsulenten – en ny dimension i boligselskabets arbejde

I 1991 skulle Københavns Kommunes pensionistejendomme renoveres og alle beboere genhuses - nogle midlertidigt andre permanent.

De nedslidte ejendomme havde i en årrække tjent som kommunens ”oplagringsplads” for meget dårligt fungerende yngre førtidspensionister, samtidig med, at der også boede alderspensionister.

Dårlig cocktail
Denne cocktail fungerede mildt sagt ikke, og alle yngre pensionister skulle genhuses til almindelige boliger.

Der blev oprettet informationskontorer i de enkelte afdelinger, og AKB-personale blev flyttet ud i disse, så der blev tale om en opsøgende og individuel betjening. I alt blev der genhuset 209 personer, og en efterfølgende undersøgelse viste, at der i snit var brugt knap fem timer pr. person.

Socialkonsulent - AKB, København
Ny dimension – ny stilling
For AKB blev dette en ny dimension i boligselskabets arbejde. Mange af de genhuste var skæve eksistenser, der skulle lære at finde sig til rette i almindelige boligafdelinger, og det var ikke altid lige let.

Erfaringerne fra dette arbejde gjorde, at der blev oprettet en ny stilling, en socialkonsulent - en opsøgende stilling, hvor der kunne gøres brug af erfaringerne med genhusningen. Ejendomskontorerne og afdelingsbestyrelser kunne kontakte socialkonsulenten i forbindelse med problemer.

Ofte var anledningen en husordensag, men ofte viste det sig, at der lå store menneskelige problemer bag, der kun kunne løses i et tæt samarbejde med de sociale forvaltninger.


Mange af de genhuste var skæve eksistenser, der skulle lære at finde sig til rette i almindelige boligafdelinger, og det var ikke altid lige let.