1990 Boligselskabet AKB, København

AKB, København er ikke længere en del af hovedselskabet men et selvstændigt datterselskab

Boligselskabet AKB, København
Arbejdernes Kooperative Byggeforening s.m.b.a. var et københavnerselskab. Der eksisterede ikke før 1990 et selvstændigt selskab for København.

AKB’s hovedselskab havde siden stiftelsen i 1913 både været boligselskab for de boligafdelinger, der er hjemmehørende i Københavns Kommune, og forretningsfører for både disse boligafdelinger, men også for AKB’s datterselskaber i det storkøbenhavnske område.

Da de første beboerrepræsentanter blev valgt til selskabets bestyrelse, var det kun repræsentanter valgt i det københavnske repræsentantskab. Først i 1983 blev der, efter pres fra omegnsselskaberne, to pladser til dem i selskabets bestyrelse.

Magten hos beboerne
Siden 1984 havde der fundet en demokratisering sted, hvor beboerne fik beboerflertal både i AKB’s hovedselskab og i datterselskaberne.

Men det var stadig noget rod. Generalforsamlingen, der dengang var AKB’s øverste myndighed, gav ikke beboerne mulighed for stemmeret. Men en opdeling af hovedselskabet betød, at AKB nu blev et rent forretningsførerselskab og Boligselskabet AKB, København blev et datterselskab, på lige fod med de øvrige administrerede selskaber og dermed også klarere beslutningsveje for de københavnske boligafdelinger.

Det betød også, at alle datterselskaber nu havde en garantikapital i AKB, og dermed var de ejerne af forretningsførerselskabet.

AKB’s beboere fik gennem deres indflydelse i datterselskaberne ikke alene stemmeret på generalforsamlingen, men også flertallet. De kooperative håndværkerfirmaer, havde hermed afgivet magten til beboerne i AKB.

 


De kooperative håndværkerfirmaer, havde hermed afgivet magten til beboerne i AKB.