1989 Decentralicering

Krav om mere indflydelse på den daglige drift

I AKB’s første 30 år blev al udlejning, opkrævning af husleje, tilsyn og vedligeholdelse af den enkelte ejendom foretaget af inspektørerne, der blev betragtet som små eneherskere. Men i 1943 bliver det hele samlet i en fælles administration, og kimen til den store boligadministration var lagt.

En administration, der med årene voksede sig større og større og blev fjernere og fjernere fra beboerne og ikke mindst til det beboerdemokrati, som udviklede sig i 1970’erne. Et demokrati, der krævede indflydelse ikke bare på de overordnede linjer, men også på den daglige drift.

En ny omlægning skulle i gang, og den svære øvelse med at gøre et topstyret selskab til en decentral organisation skulle ud i en længere omdannelsesproces.

S for struktur
I 1981 var AKB’s decentralisering startet i den bedste mening. S-81 var en plan for omlægning af de administrative strukturer ud i syv administrationsområder. Administrationskontorerne skulle udføre en række administrative rutiner, der skulle flyttes fra den centrale administration.

En vigtig ting var også at forbedre servicen over for beboerne – en svær handling syntes beboerne i Københavns nordvest-kvarter, når de skulle betjenes af administrationskontoret i Lyngby.

En plan fra toppen
Stemningen i beboerdemokratiet var, at S-81 var en realitet, uden at den var diskuteret med afdelingsbestyrelserne. Det var stadig en meget hierarkisk opbygget struktur, der var med til at gøre kommandovejene lange og topstyrede. En plan tænkt fra toppen og gennemført fra toppen, hvor beslutningsretten ikke fulgte med.

Ejendomskontor - AKB, København
Mere fokus på ejendomskontorerne
I 1989 blev der så igen sat fokus på en styrkelse af de lokale ejendomskontorer, så de blev centrum for et samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen, og hvor AKB’s centrale administration i langt højere grad skulle fungere som serviceapparat.

Samarbejdet med beboerrepræsentanterne blev tættere og det blev muligt at imødekomme de forskellige behov, der er i AKB’s meget forskellige boligområder. 


I 1989 blev der så igen sat fokus på en styrkelse af de lokale ejendomskontorer, så de blev centrum for et samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen,