1986 "Gamle afdeling" opløses

Selvstændige afdelinger, men ikke uden kampe


Jagtvej - AKB, København
I Københavns Kommune var AKB’s bebyggelser fra før 1946 samlet i den såkaldte ”gamle afdeling”, der var økonomisk integreret i hovedselskabet. For eksempel havde afdelingerne på Nørrebro og i Kgs. Enghave kun én afdelingsbestyrelse hver. Beboerne i de fem Jagtvejskarréer skulle sammen vælge en afdelingsbestyrelse, og det samme skulle beboerne i Frederiksholm karré 1 – 16.

Det belastende beboerdemokrati
Beboerne i Kgs. Enghave havde i flere år kæmpet for, at hver afdeling skulle have sin egen bestyrelse, men direktion og bestyrelse havde været modstander af de lokale ønsker.

AKB’s formand Kaj Nielsen udtrykte i 1976 sin bekymring over ”den enorme belastning, som beboerdemokratiet i forvejen giver AKB’s medarbejdere”.

Modstand på Nørrebro
Men i 1986 var der beboerflertal i AKB’s bestyrelse, og det lykkedes at gennemføre en opdeling af ”gamle afdeling”.

Alle beboere var dog ikke enige i at opsplitte afdelingsbestyrelserne.

Afdelingsbestyrelsen for Jagtvejskarréerne, hvor der fortsat var én afdelingsbestyrelse for de 1.100 lejemål, var ikke for en opdeling, og beboernes repræsentanter i AKB’s bestyrelse kom i stærk modvind, da de ville opdele Jagtvejskarréerne.

Et flertal af beboerne mente, de stod stærkere over for AKB, hvis de blev sammen.


Beboerne i Kgs. Enghave havde i flere år kæmpet for, at hver afdeling skulle have sin egen bestyrelse, men direktion og bestyrelse havde været mod de lokale ønsker.