1985 Beboerflertal i bestyrelsen

Beboerne får flertallet i bestyrelsen

Fra AKB’s start var det de kooperative håndværkerfirmaer, der havde siddet på flertallet i bestyrelsen - dem, der også ejede AKB via deres indskudte garantikapital, og dermed dem, der stadig havde alle stemmerne på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen var den øverste myndighed i AKB frem til 1997. Indtil 1984 var det udelukkende de kooperative håndværkerfirmaer, der havde stemmeret, og først i 1994 blev det beboerne i de ti datterselskaber, der overtog garantikapitalen, og dermed blev det beboerne, der ejede AKB.

Ting tager tid
I 1985 blev der beboerflertal i AKB’s bestyrelse, hvor beboerne fik otte pladser ud af 15.

Beboerflertallet var indstillet på, at der ikke skulle ske kolossale omvæltninger i AKB. Den udvikling, der allerede var sat i gang, skulle fortsættes. Der var ikke kun tale om ren velvillighed fra de kooperative håndværkerfirmaers side, men i lige så høj grad var det en følge af en ændret lovgivning. Men selv om ting tager tid, så var det ikke alle de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, der var lige tålmodige.

Hvem skulle bestemme
Mange kanter skulle slibes af. Hvor gik grænsen? Hvornår var det administration? Hvornår var det politik? Hvordan skulle magten bruges?

Bølgerne kunne gå højt, og enigheden med de kooperative håndværkerfirmaer var ikke altid til stede. Heller ikke samarbejdet med den administrative ledelse fungerede specielt godt. Ledelsen så sig indimellem nødsaget til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor de ønskede præciseret, hvem der havde ansvaret for de administrative beføjelser.


I 1985 blev der beboerflertal i AKB’s bestyrelse, hvor beboerne fik otte pladser ud af 15.