1984 Beboervalgt formand

Flertallet i bestyrelsen vælger en beboervalgt formand

I 1984 vedtog Folketinget en ændring af Lov om boligbyggeri, der gav de beboervalgte afdelingsbestyrelser ret til at overtage et flertal af pladserne i alle boligselskabers bestyrelser. Det gjaldt også i de boligselskaber, hvor indflydelsen ellers havde ligget hos boligselskabets stiftere som i AKB’s tilfælde hos de kooperative håndværkerfirmaer.

Beboervalgt - AKB, København
To fronter i bestyrelsen
Men i AKB havde den daværende ledelse og de kooperative ejere forgæves forsøgt at få undtaget boligselskabet fra de generelle regler med henvisning til, at det i AKB kunne blive kompliceret at overlade bestyrelsesflertallet til beboere. Blandt andet fordi de kooperative ejere så fik ret til at trække deres værdier ud af boligselskabet.

Der var dog ikke megen forståelse for AKB’s ”særlige situation”, da AKB’s ledelse i 1984 i Folketingets Boligudvalg forsøgte at få en generel dispensation til AKB fra kravet om beboerflertal i selskabsbestyrelserne.

AKB demokratiseres
Som et udtryk for ”de to forskellige verdener” stødte en delegation fra AKB’s afdelingsbestyrelser på AKB’s ledelse, da de var på vej tilbage fra et samråd i Folketingets Boligudvalg.

Beboerrepræsentanterne var på vej ind til boligudvalget for at komme med det stik modsatte synspunkt: Beboerne havde brug for at få demokratiseret AKB, og der var absolut ingen grund til at holde AKB ude af den generelle lovgivning.

Beboerrepræsentanter - AKB, København
Beboerformand vælges
AKB måtte bøje sig for lovgivningen, og vedtægterne blev i første omgang ændret i 1984, så beboerne og repræsentanterne fra de kooperative håndværkerfirmaer havde lige mange repræsentanter.

Et flertal i bestyrelsen valgte herefter den første beboervalgte formand, Gerda Jensen, beboer i Oldermandsgården i Københavns nordvestkvarter.
 


Et flertal i bestyrelsen valgte herefter den første beboervalgte formand, Gerda Jensen, beboer i Oldermandsgården i Københavns nordvestkvarter.