1983 De sociale bolighajer

Beboerdemokratiet i oprør mod den enerådende administration

”Her sidder ræven og vogter gæssene” - denne lidet flatterende overskrift kunne man i december 1983 læse i BT under et stort foto af AKB’s daværende administrerende direktør. BT havde startet en serie - de sociale bolighajer - med AKB som hovedaktør.

AKB politianmeldt
Det var afdelingsbestyrelsen i Frederiksholm karré 18, der var gået til pressen. Knapt et år forinden havde de politianmeldt AKB for dobbeltfakturering i forbindelse med en renoveringssag. En sag, der dog blev frafaldet, idet afdelingen fik penge tilbage for dobbeltfaktureringer.

Og afdelingsbestyrelsen for AKB’s afdeling på Bellahøj var ligeledes på krigsstien i BT med beskyldninger om, at AKB favoriserede de kooperative byggevirksomheder blandt andet ved at sætte arbejde i gang, der slet ikke var nødvendigt eller kunne klares billigere af andre firmaer.

Afdelingsbestyrelse - AKB, København
Åben krig
Det betød åben krig i pressen - ikke kun mellem afdelingsbestyrelser og den administrative ledelse. De fire beboervalgte repræsentanter i AKB’s bestyrelse kom ledelsen til undsætning med et langt åbent brev i BT, hvor de anklager BT for politisk hetz under overskriften ”Vi er ikke bolighajer.”

Der var krav om mere medindflydelse og ikke bare på de overordnede linjer, men også på den daglige drift. En ny omlægning skulle i gang, og den svære øvelse med at gøre et topstyret selskab til en decentral organisation skulle ud i en længere omdannelsesproces.


Knapt et år forinden havde de politianmeldt AKB for dobbeltfakturering i forbindelse med en renoveringssag.