1971 Afdelingsbestyrelsernes indtog

Demokratiet krævede indflydelse også på den daglige drift

AKB fulgte lovgivningens krav til dannelse af afdelingsbestyrelser, men det var svært at give plads til medbestemmelse. Beboerdemokratiet blev i mange år betragtet som et nødvendigt onde, pålagt selskabet af en lovgivning, der lagde mere og mere vægt på, at lejerne fik indflydelse.

Bent Drews, formand for Frederiksholm karré 3, har altid boet i AKB på Frederiksholm, og har i hele sit voksne liv været aktiv i beboerdemokratiet. Bent Drews fortæller:

De første afdelingsbestyrelser
Jeg kom med, da vi skulle vælge de første afdelingsbestyrelser i 1971. Vi var en stor afdelingsbestyrelse
for alle 16 karreer. Vi blev opdelt i tre områder, der skulle vælge repræsentanter til afdelingsbestyrelsen: De kakkelovnsfyrede, de gasfyrede og centralvarmeejendommene.

Men alle beboere var ikke lige interesseret i beboerdemokratiet, så på et tidspunkt var vi tre fra karré 3, der var valgt til bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelse - AKB, København
19 medlemmer i afdelingsbestyrelsen
Vi var en afdelingsbestyrelse med 19 medlemmer - formanden blev valgt på et stort fællesmøde nede på skolen, og når bestyrelsen så skulle vælges, gik vi ind i hver sit lokale og valgte repræsentanter. Vi havde lidt slåskampe, men fik ret hurtigt oprettet karréråd, og vi lavede strukturen om, så hver karré selv udpegede sin repræsentant til afdelingsbestyrelsen.

Hellere et lille underskud
Vi havde ikke megen indflydelse. Det var jo AKB’s ejendomme. Vi havde på papiret hvert vores regnskab, men hvis der var overskud så gik det ind i den fælles pulje. Så i oktober/november kiggede vi på regnskabet, og så vi, at der var for mange penge, der ikke var brugt, skyndte vi os at sætte arbejder i gang. Hellere et lille underskud, selvom vi selv skulle betale det i sidste ende.


Beboerdemokratiet blev i mange år betragtet som et nødvendigt onde