1970 Fem års planer

600 lejligheder indflyttet og 600 påbegyndte pr. år – Lundtoftegade en del af planen

I starten af 1960’erne udarbejdede AKB et 5-årigt byggeprogram, hvor sigtet var at nå op på 600 lejligheder indflyttet og 600 påbegyndte pr. år. Der var tale om en produktionsplan, hvor de enkelte sager blev sat i gang på byggepladserne til bestemte tidspunkter.

Og så gik det stærkt for AKB. Med den funktionalistiske bolig som forbillede blev der opført store boligområder i en industriel boligproduktion. Fra starten af 1960’erne til midten af 70’erne bygger AKB mere end 4.000 boliger. I 1970 stod de to københavnerafdelinger Sjælør Boulevard og Lundtoftegade klar til indflytning.

Lundtoftegade - AKB, København
Sjælør Boulevard
Sjælør Boulevard i Valby med 267 boliger blev opført overfor Vester Kirkegård i et område, hvor der tidligere havde ligget kolonihaver.

Blokke på 8 etager og lavere etageejendomme blev sammen med AAB’s tilsvarende boliger et nyt boligområde med store lyse lejligheder med grønne plæner mellem husene.

Men Sjælør Boulevard undgik ikke de store boligsociale problemer, som ramte mange af de hurtigt opførte 60’er-byggerier. Ligesom byggeskaderne også satte sit præg her.

Lundtoftegade - AKB, København
Åen der forsvandt
Det samme gælder for bebyggelsen i Lundtoftegade med 743 lejemål. Afdeling Lundtoftegade blev også opført som en mønsterbebyggelse til den moderne familie i 1970. Store lyse lejligheder med solvendte altaner, høje boligblokke med udsigt så langt øjet rakte, lave blokke med pensionistboliger, institutioner mellem blokkene, attraktivt beliggende i byen med en å som nærmeste nabo.

Men næppe var beboerne flyttet ind, førend åen blev lagt i rør, og en motorvej blev ført forbi blokkene i 1. sals højde på trods af beboernes protester.
 


sigtet var at nå op på 600 lejligheder indflyttet og 600 påbegyndte pr. år.