1955 Det første højhus i AKB og Danmark

I Bellahøj bliver de første højhuse bygget efter vedtagelsen af lov om elementhuse

I 1947 blev loven om opførelse af elementhuse vedtaget og dermed også en ny tid for AKB, der var med til at opføre Danmarks første højhuse.

Allerede i 1944 havde Københavns Kommune udskrevet en konkurrence om en bebyggelsesplan for Bellahøj. Den var inspireret af de storbyvisioner, som den franske arkitekt Le Corbusier havde haft allerede i 1920’erne.

Fire boligselskaber gik sammen om at opføre pionerprojektet Bellahøj, som blev gennemført efter en samlet bebyggelsesplan, hvor punkthusene ligger højt i landskabet i et kuperet terræn.

Bellahøj - AKB, København
Eksperimentbyggeri
Byggeriet havde flere formål udover at producere boliger. Man ville afprøve nye materialer og en vis mekanisering af byggeprocessen og projektet var desuden begrundet i behovet for at anvende ufaglært arbejdskraft.

Masser af problemer
Gennemførelsen af byggeriet foregik ikke uden problemer. Det tog længere tid end beregnet, og entreprenørerne var ikke indstillet på at anskaffe nyt og dyrt grej for at lette arbejdet.

Den ufaglærte arbejdskraft fastholdt et højere lønniveau end rimeligt – efter bygherrens mening – og overbeskæftigelsen i alle byggefag bevirkede, at byggepladsen ikke var ordentligt bemandet.

Datidens domme
Et af boligselskaberne konkluderede, ”at eksperimentbyggeriet mest havde været til gavn for samfundet som helhed. Det havde jo beskæftiget et antal medarbejdere, som ellers ville gå på understøttelse”.

Byggeformen med højhuse gav også anledning til intense diskussioner om dens generelle brugsværdi som familiebolig, da relationen til friarealerne er problematisk, ”er de bare passivt til at se på, for man går vel ikke ned til dem”, lød en af tidens domme over byggeriet.

 


inspireret af de storbyvisioner, som den franske arkitekt Le Corbusier havde haft allerede i 1920’erne.


Fire boligselskaber gik sammen om at opføre pionerprojektet Bellahøj