Statsstøtte og ejerskifte

Håndværkerfirmaerne ejer ikke længere boligerne

Almene boliger - AKB, KøbenhavnEfterkrigstiden var fuld af problemer på næsten alle områder. Boligproblemet var et af de alvorligste og bolignøden var stor. I 1946 blev der indført tvungen boliganvisning, hvor folk med børn kom i første række til 2 værelser og derover.

Ny byggestøttelov
I 1946 kom der ny byggestøttelov, hvor der kunne ydes op til 97 % i statslån til sociale selskaber. Det betød også udførlige regler om de sociale boligselskabers vedtægtsforhold. Blandt andet betød det, at de kooperative håndværkerfirmaer ikke længere kunne eje boligerne.

Boligerne opført før 1946 blev foræret til Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB). De blev samlet i en afdeling - ”gamle afdeling” - og var således ejet af AKB indtil 1986.

Frederiksholm - AKB, København
Liv i kludene
AKB bidrog til afskaffelse af bolignøden i København med opførelsen af Frederiksholm karré 17, beliggende på Mozarts Plads. Hovedstadens Brugsforening, HB, der havde aktier i AKB, fik butik i stueetagen.

Det meste af Frederiksholm var nu udbygget med 2.458 boliger i området. Der var en overvægt af 2-værelses lejligheder – omkring 70 %. Det almindelige familiemønster var kernefamilien, hvor moderen gik hjemme med børnene og faderen forsørgede familien. Og børn var der nok af. En beboer fortæller i en bog om Sydhavnen:

”Da vi kom herud i 1949, viste det sig, at vi ikke var de eneste i opgangen - på 3 etager – der havde børn. Der var 34 i alt. Men det gik fint. Der var liv i kludene, men aldrig optræk til de grove ting”.
 


I 1946 blev der indført tvungen boliganvisning, hvor folk med børn kom i første række til 2 værelser og derover.


Der var liv i kludene, men aldrig optræk til de grove ting.