1929 Herskabsboliger på Østerbro

Et hus med centralvarme, bad og elevator

”Der indtrådte nu en stilstandsperiode på cirka 5 år for AKB’s byggevirksomhed kun afbrudt af et ganske specielt byggeforetagende, der egentlig ikke hørte til de nære opgaver for foreningen, men hvilken opgave dog blev løst på forbilledlig vis”.

Sådan kunne man læse i AKB’s 50-års jubilæumspjece om boligafdelingen med de store herskabslejligheder på Østerbrogade 95.

Stilstand i byggeriet
Stilstanden skyldtes, at der ikke var mulighed for at opnå statslån til opførelsen af boliger. I perioden fra 1927 til 1932 blev der kun opført én boligafdeling på Østerbro - et kvarter, hvor AKB ikke tidligere havde bygget. Det var en opgave, der blev overdraget til AKB fra Husejernes Kreditkasse, hvor AKB havde adskillige lån.

Kreditkassen ydede AKB fordelagtige lån og resultatet blev den imponerende karré på Østerbrogade 95. Bygningen indeholder meget store boliger på mere end 300 m2, men også et antal et-rumsboliger og værelser til enlige.

Boliger Østerbro - AKB, København
Herskabslejligheder
Huset var i 1929 AKB’s bedste kvalitetsbyggeri i tiden, og centralvarme, badeværelser og elevator var bare nogle af de faciliteter, der var utraditionelle for periodens byggeri. Derfor har bygningen også igennem tiden huset både en prins og en statsminister.

Det er stadig en meget attraktiv og efterspurgt boligafdeling og både prinser og statsministre kan stadig - på lige fod med alle andre - blive skrevet på en af KAB’s ventelister. Hvis de vel at mærke starter med at flytte ind i en et-rums-bolig, og derefter udnytter beboerfortrinsretten til de store herskabslejligheder.

 


både prinser og statsministre kan stadig - på lige fod med alle andre - blive skrevet på en af KAB’s ventelister.