1916 Den største karré

På Nørrebro bygges den første og største karré

Den første Jagtvejskarré blev opført i 1916 og blev den første ejendom på mere end tre etager. I en del af lejlighederne var der indlagt centralvarme og brusebad – noget helt nyt i København.

I 1917 bygger AKB den hidtil største karré, nemlig karré 2 på Jagtvej med en facadelængde mod Jagtvej og Guldbergsgade på ikke mindre end 163 meter, 26 opgange, 258 lejligheder og 9 butikker. ”Der medgik til Opførelsen over 5 Millioner Mursten. Den lange Gaard kan ved første Øjekast synes noget smal, men den er dog 26 Alen i Bredden, altsaa bredere end de fleste Gader, i hvert fald i den gamle By.”

Frederiksholm, karré 2 - AKB, København
Frem
De første karréer på Frederiksholm var præget af tiden omkring 1. verdenskrig med nationalromantiske tendenser: Pyntelig, gedigen murstensarkitektur. Bygningerne blev opført i tre etager med seks lejligheder i hver opgang og med små haver ved indgangspartierne og store sammenhængende gårdrum.

På Frederiksholm blev Haveforeningen Frem oprettet af beboerforeningen Frem, der var dannet af AKB’s beboere i de ny opførte karréer. Den blev lagt omkring Kirkesøen, der er en gammel kalkgrav. I dag er der 45 haver, men i 1920’erne var der mere end 400 haver, som dog måtte lade livet, da byudviklingen med skole, boliger og kirke trængte sig på.

Andelsboliger
”Det havde været Tanken, at Arbejdernes Kooperative Byggeforening kun skulle opføre Husene, og derpaa overdrage de opførte ejendomme til Lejerne eller Sammenslutninger af disse”.

Sådan kan man læse i ”Arbejdernes Kooperative Byggeforening i 10 år. Et tilbageblik.” Men sådan skulle det ikke gå. Kun ti af opgangene i karré 1 og 2 på Frederiksholm blev overtaget af lejerne og er i dag små selvstændige ejerforeninger blandet mellem de almene lejemål. For ”Tanken fandt dog ikke synderlig Tilslutning, eller man var ængstelig for at binde sig.”
 

 

Den første Jagtvejskarré blev den første ejendom på mere end tre etager
Der medgik til Opførelsen over 5 Millioner Mursten