1913 Det første spadestik

Ny bydel ser dagens lys

Udgangspunktet for dannelsen af Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S – et af de første ”sociale boligselskaber” - var arbejdsløshed og bolignød. Og dog – den egentlige initiativtager, Fritz Ortmann, var ikke et barn af arbejderbevægelse og kooperation, men en driftig sagfører, der så arbejderbevægelsen som et brugbart led i virkeliggørelsen af sine planer om boligbyggeri på Frederiksholm.

Jorden var ejet af Frederiksholm Tegl- og Kalkværk – som Ortmann var sagfører for. Han så en mulighed for samarbejde med de kooperative byggevirksomheder, der var inde i en stagnation.

Historien - AKB, København
Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S
Kimen til AKB var lagt: Et selskab, der skulle ”opføre Beboelsesejendomme for Medlemmer af Arbejderstanden på hertil egnede Grunde.”

Så den 8. februar 1913 blev Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S stiftet på Café du Park i Gyldenløvesgade, hvor en række ledere fra kooperative virksomheder og repræsentanter for Københavns Borgerrepræsentation var til stede.

Håndværkerfirmaerne
Murersvendenes Aktieselskab, Tømrersvendenes Aktieselskab, Bygningssnedkernes Aktieselskab, Smedenes Selskab A/S Aurora og Elektrikernes Aktieselskab Alliance var de aktive aktionærer, men en lang række af virksomheder tegnede passive aktier til støtte for ideen.

De håndværkerfirmaer, der havde aktier i AKB og repræsentanter siddende i bestyrelsen, skulle opføre AKB’s byggerier, og i de første 50 år af AKB’s historie gav dette ikke anledning til nogen bekymringer hos AKB’s ledelse. Tværtimod blev der gjort meget ud af at slå fast, at der var tale om et håndværkerkonsortium, hvor deltagerne indgående kendte hverandre, og hvor alle var lige interesserede i at præstere et godt arbejde, og hvor alle var besjælede af tanken om at rejse gode og billige boliger.

Det var først mange år senere, der blev rejst spørgsmål om interessesammenfald.

Arbejdernes Kooperative Byggeforening - AKB, København
Det første spadestik
Det første spadestik blev taget den 18. april 1913. Fra 1913 til 1949 blev der i Kgs. Enghave opført 17 boligafdelinger – et helt nyt bykvarter.
 

Et af de første ”sociale boligselskaber”
Det første spadestik blev taget den 18. april 1913.