Vores store dag!

15. februar 2013

"Hurra! Hurra! Hurra! – og så det lange Hurraaaaaaa!”. Gentagne gange bragede disse ord gennem det flotte lokale Stalden, da vi fredag den 8. februar 2013 fejrede vores 100 års jubilæum i Frederiksholm, karré 3. I dagens anledning havde vi indrettet lokalet med barer og små cafeborde, og på første sal greb vores gæster muligheden for at slappe af i sofaområdet, mens de via vores nye whiteboard-film lod sig oplyse om – og underholde af – AKB, Københavns farverige historie. En del af deltagerne viste også stor interesse for billedshowet af den nybyggede Frederiksholm, karré 1 fra 1913 til den nyrenoverede udgave anno 2013, flere endda i en sådan grad, at de gik sig en tur ned ad gaden for at få et kig på ’the real deal’.

100 års jubilæum - AKB, København

For det var jo i bund og grund det, det hele handlede om. Bygninger, ejendomme, karreer gennem 100 år. De står der rundt omkring i hele København som monumenter over vores virke og symboler for ikke bare Boligselskabet AKB, København, men for hele byen København. Som overborgmester Frank Jensen sagde i sin tale, så vil et 5-årigt barn, der bliver bedt om at tegne København ikke fokusere på vandet og cyklerne, som vi ellers er kendt for i udlandet – nej, barnet vil tegne bygninger. Murstensbygninger med tegltag og dannebrogsvinduer, i flere etager og med tørreloft  "(...) den slags huse som stolte håndværkere og arbejdsmænd byggede overalt på brokvartererne (…)" – og med en fadøl i den ene hånd og en frisklavet hotdog fra pølsevognen i den anden, kunne vi som tilhørere kun nikke genkendende og stolte til billedet, der på fornemste vis beskrev, hvordan rammerne for vores by og vores organisation smeltede sammen.

Og så var det alligevel ikke ’bare’ det, det handlede om. Bygninger, ejendomme, rammer. Rundt om disse vores kerneprodukter ligger en masse forventninger, ideologier og fokusområder, der er mindst lige så vigtige for vores succes. Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen opremsede med begejstring flere områder, hvor han mente, vi kunne være stolte af os selv; ny arkitektur, nye boligformer, energi og miljø – men vigtigst af alt, mente han, var den måde, det var lykkedes os – og især vores beboere – at opbygge et stærkt beboerdemokrati. En betragtning vores egen formand Bjørn Petersen var meget enig i. Bjørn sagde bl.a.: "For at skabe de bedste rammer for beboerne handler det i dag i høj grad om indflydelse og deltagelse. Skal vi fortsat sikre, at vi er et attraktivt boligselskab, er det helt nødvendigt med et aktivt beboerdemokrati, så vi sikrer, at forskellige interesser og behov bliver hørt."

Man kan måske blive lidt forvirret over de umiddelbart modsatrettede fortællinger – er vi solidt forankret i de traditionelle arbejderboliger og –ideologier? - eller er vi nyskabende og lytter til, hvad beboere anno 2013 har behov for? Administrerende direktør for KAB, Jesper Nygård, beskrev det godt, da han i sin tale sagde:

"AKB, København er nemlig et boligselskab, der formår at rumme både tradition og fornyelse. Og på trods af den høje alder, synes jeg faktisk, at man med rette kan sige, at AKB, København er i sin bedste alder. Ja, faktisk er I nærmest helt teenage-agtige en gang i mellem, forstået på den måde, at I ofte er åbne over for nye ideer."

Det er en karakteristik vi er glade for! Det er nemlig også sådan, vi ser os selv. På baggrund af historisk indsigt, et stærkt erfaringsgrundlag og viljen til forandring vil vi blive ved med at bygge ejendomme, boliger, hjem og arkitektur, bidrage til et bedre miljø ved hele tiden at tænke i innovative energi-, forbrug- og materialeløsninger – for slet ikke at tale om vores store ambitioner inden for bymiljøer og de nære sociale miljøer. Vi vil være bundsolide, nysgerrige, fornuftige og satsende – de næste 100 år med.

Tusind tak til alle jer, der deltog i festen – og til alle jer, der har opbygget og beboet AKB, København gennem de sidste 100 år!
 

Billeder

Du kan se billeder fra dagen på vores facebook-side. Du kan se billederne uden at være medlem af siden.

Vis billeder

Formandens tale - uddrag

"Vi har desuden gennem 2012 gennemført en proces omkring dannelsen af et nyt målsætningsprogram, hvor alle de afdelingsbestyrelser, der har ønsket det, har deltaget aktivt i formuleringen af de mål, vi skal arbejde for frem mod 2020. Det har været en meget spændende proces, og det har været fantastisk at se det engagement, folk har lagt i arbejdet med målsætningsprogrammet. Jeg ser det som en spændende kickstart på de næste 100 års udvikling for AKB, København."