Forskellige boligtyper

I AKB, København vil vi gerne have boliger til alle, derfor har vi mange forskellige boligtyper. For at imødekomme de mange forskellige behov har minimum 20 % af alle nybyggerier en anderledes profil i forhold til traditionelt, alment byggeri. Vores ambition er at gøre vores boliger til dit hjem.

Familieboliger

Familieboliger

Familieboliger er for alle. Du behøver altså ikke at have en familie på far og mor og børn-måden for at flytte i familiebolig, og der er lige vilkår for alle til at komme i betragtning til denne type bolig. I AKB, København har vi alt fra et- til otteværelses familieboliger.

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op til en almen familiebolig.

AlmenBolig+

AlmenBolig+

AlmenBolig+ er for dig, der gerne selv vil stå for at slå græs, klippe hæk og rydde sne - mod til gengæld at have en billigere husleje. Boligerne er storrumsboliger med badeværelse og basiskøkken uden hårde hvidevarer. Du har selv mulighed for at montere skillevægge i boligen, så ruminddelingen bliver præcis, som du ønsker.

Læs mere om hvordan du søger AlmenBolig+
Ungdomsboliger

Ungdomsboliger

Ungdomsboliger er for dig, der er under 35 år og under uddannelse. Ungdomsboliger er et- eller toværelses lejligheder med eget bad og køkken. Da der for tiden er stor mangel på studieboliger i København, udlejer AKB, København i øjeblikket også tomme ældreboliger som ungdomsboliger.

Det er gratis at være skrevet op til en ungdomsbolig i KAB (som administrerer AKB, Københavns boliger).

Ældre- og plejeboliger

Ældre- og plejeboliger

Ældreboliger er selvstændige boliger med eget bad og køkken, som er egnet for beboere i kørestol.

Plejeboliger er for ældre, som ikke kan klare sig i en ældrebolig og er tilknyttet den kommunale ældrepleje. Nolge plejeboliger er også selvstændige boliger med eget køkken og bad.

Ældre- og plejeboligerne i AKB, København tildeles af socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Blandede boligtyper

Blandede boligtyper

I afdelingerne Havnestaden og Emaljehaven ligger almene boliger, private andelsboliger og ejerboliger side om side.

En del af boligerne er almene medejerboliger, hvor beboerne betaler et væsentligt højere indskud (på 100.000 - 600.000 kr), men til gengæld har større indflydelse på indretningen og ruminddelingen i boligerne. Beboerne har samtidig en sikkerhed i at få indskuddet tilbagebetalt, hvis de flytter.

Idéen med blandede boligtyper er at tiltrække beboere fra forskellige indkomstgrupper til den samme bebyggelse.

Erhvervslejemål

Erhvervslejemål

Flere af AKB, Københavns afdelinger har erhvervslejemål i stueetagen. Det er organisationsbestyrelsen og de enkelte driftsledere i afdelingerne, der bestemmer, hvilke erhvervslejemål de ønsker i bebyggelsen.

Botilbud for udviklingshæmmede

Botilbud for udviklingshæmmede

AKB, København har enkelte botilbud for udviklingshæmmede. Lejlighederne er indrettet med køkken og bad med plads til de hjælpemidler, beboeren måtte have brug for. Botilbuddene henvises af socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Seniorbofællesskab

Seniorbofællesskab

I et seniorbofællesskab har du din egen bolig, me deler et fælleshus med de andre beboere. Seniorbofællesskabet SamBo i Havnestaden på Islands Brygge er det eneste i AKB, København. Her er alle beboerne over 50 og uden hjemmeboende børn. Fælleslokalet har et stort opholdsrum, et gæsteværelse, bad, køkken og en stor terasse med grill.

Boliger for hjemløse

Boliger for hjemløse

Afdelingen Spontinisvej i Valby er en bebyggelse for særligt udsatte grupper. Afdelingen består af otte boliger og et fællesrum. Her får nogle af Københavns hjemløse mulighed for at have egen bolig med køkken og bad.