Beboerdemokrati

Beboerdemokrati - AKB, KøbenhavnBeboernes medindflydelse og ejerskab er helt centralt i vores organisation, og det skal vi gøre alt for at opretholde og understøtte. Vi ønsker derfor i AKB, København at skabe en kultur, hvor den enkelte oplever at have indflydelse på både afdelings- og organisationsniveau.

Konkrete målsætninger er bl.a., at mindst 15 procent af alle husstande i den enkelte afdeling skal deltage på afdelingsmøderne, og at mindst 25 procent af alle husstande i den enkelte afdeling skal deltage i beboeraktiviteter.