Få overblik over ansøgningsskemaerne

Skal du lave ændringer i dit hjem, skal du søge om det. Det gør du nemt her. Du skal udfylde de relevante skemaer og sende med med post eller på mail til ejendomskontoret. 

Ansøgning om råderet

Hvis du skal lave forbedringer af din bolig, som får boligen til at stige i værdi, skal du sende en ansøgning om et forbedringsarbejde med godtgørelse.

Hvis du vil lave forandringer i din bolig, som ikke er forbedringer, skal du sende en ansøgning om et forandringsarbejde uden godtgørelse.

Hent ansøgningsskema om råderet med godtgørelse Hent ansøgningsskema om råderet uden godtgørelse

Ansøgning om individuel modernisering

Individuel modernisering skal godkendes på jeres afdelingsmøde og af organisationsbestyrelsen. Hvis du har en god idé til individuel modernisering, er det første skridt derfor at bringe forslaget til afstemning på jeres næste afdelingsmøde.

Læs om processen for individuel modernisering

Ansøgning om installationsret

Du har ret til at foretage sædvanlige installationer i din bolig. Men det er en forudsætning, at installationen er lovlig og kan lade sig gøre rent praktisk.

Hent ansøgningsskema til installation