Hvad skal jeg være opmærksom på ved økonomien?

Hvis du laver forbedringer af din bolig, har du ret til økonomisk godtgørelse, når du fraflytter. Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte og dokumenterede udgifter, når arbejdet er udført og godkendt af en fra ejendoms- eller lokalkontoret.

Der er en grænse for, hvor meget du kan få i godtgørelse når du fraflytter. I 2014 er maksimumbeløbet 120.410 kr. Beløbet reguleres en gang om året af Boligorganisationernes Landsforening. Den beregnede godtgørelse afskrives over en periode på 10-20 år, der svarer til forbedringernes forventede holdbarhed.

AKB, København - Økonomi ved råderettenHvis du f.eks. får lavet nyt badeværelse med godtgørelse på 50.500 kr., der afskives over 10 år, vil du ved fraflytning efter 1 år få 45.450 kr. i godtgørelse. Fraflytter du efter 2 år vil du få 40.400 kr. i godtgørelse osv.

Godtgørelsen for arbejdet, kan reduceres:

 • Med værdien af eksisterende installationer    (f.eks. det eksisterende køkken)
 • Hvis udgifterne til håndværker eller materialer     skønnes at være for høje

Du kan ikke modtage godtgørelse for følgende udgifter: 

 • Arbejder uden moms
 • Særligt energiforbrugende installationer               (f.eks. et spa-bad)

Du må gerne selv udføre arbejderne i forbindelse med din forbedring, men du kan ikke modtage godtgørelse for dette. 

(Eksempel hentet fra BL: Råderetten - og andre muligheder for forbedring af boligen)