Gode råd om naboskab

Sig noget. Mange tier stille om det, der går dem på - eller måske vælger de at fortælle andre i kvarteret, at naboen er et kvaj. Det løser ikke problemet. Du er nødt til at gå i dialog med din nabo.

Lad tvivlen komme naboen til gode. Måske er naboen slet ikke klar over, at han handler på en måde, som støder dig? Og måske vil han hellere end gerne ændre sin adfærd, hvis han får at vide, hvordan du har det?

Hold hovedet koldt. Vær høflig og rolig, selv når naboen viser temperament eller er urimelig i dine øjne. Undgå at give tilbage af samme skuffe - det vil kun forværre konflikten.

Lær din nabo at kende. Sæt din ind i, hvem din nabo er. Find frem til noget, I begge interesserer jer for, eller ros en ting, du ved naboen sætter pris på.

Vær nysgerrig. Stil dig selv spørgsmålet: Hvorfor handler min nabo, som han gør? Sikkert ikke for at genere dig med vilje. Der er som regel en god forklaring.

Vælg dine kampe. Der er forskel på at have ret og få ret. Folk har en tendens til at kræve deres ret, koste hvad det vil, og så er det sjældent let at finde løsninger. Overvej hvor vigtig konflikten egentlig er.

Se dig selv i spejlet. Mange kan have svært ved at se deres egen part i en nabokonflikt. Vær ærlig og tænk over, hvad du selv kunne og burde have gjort og kan gøre anderledes fremover.

Husk at vi er forskellige. Og at vi alle har lov til at være her – også selvom vi larmer lidt indimellem.

Gør noget, inden konflikten løber løbsk. Er der først sagt for mange grimme ting, kan det være svært at viske tavlen ren. Hvis I har svært ved selv at løse konflikten, kan I få hjælp hos KABs konfliktmæglere.

 

Kilde: Bolius

Husk at vi er forskellige - og alle skal have lov at være her.

De færreste generer deres nabo med vilje.