Naboskab

Hvornår har du sidst talt med din nabo? I AKB, København bor vi tæt, men det er meget forskelligt hvor godt vi kender vores naboer. Nogle snakker ofte i opgangen og spiser mad sammen en gang i mellem - andre nøjes med at hilse. Her på siden kan du få gode råd om naboskab og idéer til hvordan I kan forbedre naboskabet i din afdeling.

Hør Ulla fortælle om maling af bænke i fællesskab i Nørrebro Vænge

I Nørrebro Vænge tog beboerne selv initiativet til at male bænkene på udearealerne - nu er bænkene flotte grønne.

Se flere film med gode historier

AKB, København in Transition.

AKB, København in Transition handler om at skabe bæredygtige, lokale, selvorganiserende fælleskaber og aktiviteter, der ikke nødvendigvis kræver en masse.

Her kan du læse mere om konceptet og blive inspireret af projekter fra andre afdelinger, med fællesskab og bæredygtighed i fokus.

Gå til AKB, København in Transition

Vi er forskellige

Vi har allesammen forventninger til, hvordan vi gerne vil bo. Vi har forestillinger om, hvordan forholdet til naboen skal være, og hvilke regler der skal gælde. Det er bare ikke sikkert, at naboen har de samme forventinger og forestillinger. Derfor kan der opstå misforståelser, utilfredshed og konflikter mellem naboer.

"Vi er forskellige" er et redskab, I kan bruge i afdelingen, når I skal tale om naboskab og nabokonflikter. Materialet beskriver naboskab set fra forskellige synsvinkler, og idéen er, at det kan gøre det lettere at sætte sig i sin nabos sted og se en eventuel konflikt fra en anden synsvinkel.

Materialet består af en folder, et diasshow, en plakat og fem små film, som I kan bruge som værktøjer til at tale om naboskab.

Hent folderen Hent diasshowet Se filmene "Vi er forskellige" her

9 gode råd om naboskab

Her kan du læse ni gode råd om, hvordan du undgår konflikter med naboen - og hvad du kan gøre hvis naboskabet allerede er kørt lidt skævt.

Gå til 9 råd