Beboerklagenævnet

Hvis du er utilfreds med en afgørelse og har brug for at klage, kan du indberette en sag for beboerklagenævnet.

Alle kommuner har pligt til at oprette beboerklagenævn. De skal både øge den enkeltes retssikkerhed og gøre det nemmere, hurtigere og billigere at få afgjort tvister mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og boligorganisationer.
Hos beboerklagenævnet koster det kun 140 kr. (2014 pris) at få behandlet en sag, og du behøver ikke have en advokat med.

Beboerklagenævnet kan bl.a. tage sig af:

Beboerklagenævnet - AKB, København

• boligens stand ved indflytning
• husorden, chikane m.v.
• råderet
• varsling af lejeforhøjelse
• fremleje og bytte af bolig
• syn og istandsættelse ved fraflytning
• tilbagebetaling af indskud.

Beboerklagenævnet består at tre sagkyndige personer:

• en formand, som er jurist og udpeges af statsamtet
• en udlejer-repræsentant, som udpeges af kommunen efter indstilling fra de lokale boligorganisationer
• en lejer-repræsentant, som udpeges af kommunen efter indstilling fra de lokale lejerforeninger.

Københavns Kommunes Beboerklagenævn

Hvis du vil indberette en sag for beboerklagenævnet, skal du henvende dig til Københavns Kommune.

Gå til Københavns Kommunes side om beboerklagenævnet