Hvordan klager jeg?

Hvis en beboer i din afdeling ikke overholder husordenen og problemet ikke kan løses ved dialog, kan du klage til KAB. Her kan du læse om proceduren for indberetning af klager.

Sådan klager du:

  • Du skal klage skriftligt til dit ejendomskontor, da det kan blive nødvendigt at fremlægge klagen i f.eks. boligretten og/eller for beboerklagenævnet Du kan selv skrive et brev eller en mail, eller du kan udfylde et skema, som du får udleveret på ejendomskontoret.
  • Lav en præcis beskrivelse af den generende adfærd og en angivelse af dato, tidspunkt og sted for adfærden.
  • Det er bedst, hvis klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller været vidne til den beskrevne adfærd.
  • Klagen er anonym så længe den bliver behandlet internt i KAB. Dit navn bliver altså ikke nævnt over for den du klager over.

Hvad sker der så?

Hvis din klage er berettiget, skriver KAB til den beboer, du har klaget over. Det vil som regel føre til en henstilling om at ændre adfærden.

Fortsætter problemerne, er det vigtigt, at du igen fremsender en skriftlig klage. Herefter modtager beboeren en advarsel. Advarslen oplyser om, at sagen kan indbringes for beboerklagenævnet eller at lejemålet kan opsiges, hvis adfærden ikke stopper. Det sker dog kun i særligt grove sager.

Beboerklage- nævnet

Er du utilfreds med afgørelsen i en sag, kan du indberette den for beboerklagenævnet.

Læs mere om beboerklagenævnet

Konflikt- mægling

Har du brug for hjælp til en konflikt med en anden beboer, som I ikke selv kan løse? KAB tilbyder konfliktmægling mellem beboere.

Gå til KAB's konfliktmæglign