Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du aflevere en skriftlig opsigelse til KAB, hvor både du og eventuel samlever skal skrive under. Da det er KAB, som administrerer alle boligerne i AKB, København, er det dem, der varetager opsigelse og genudlejning af din bolig. KAB sender dig en bekræftelse, når de har modtaget din opsigelse.

Opsigelse - AKB, København

Du har 3 måneders opsigelse til den første hverdag i måneden. KAB skal modtage din opsigelse senest den første hverdag i måneden inden kl 12.00. Hvis du ønsker at flytte, inden der er gået 3 måneder så skriv datoen på opsigelsen. Så forsøger KAB at genudleje din bolig hurtigst muligt. 

Opsiger du lejemålet for et dødsbo, bedes du sende en kopi af skifteretsattesten med din opsigelse. 

Fremvisning af din bolig

I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til boligsøgende. KAB kontakter dig i god tid, så I kan aftale en dato for, hvornår fremvisningerne skal finde sted. 

Opsigelsesskema

Du kan opsige din bolig ved at sende et brev, en mail eller udfylde opsigelsesskemaet herunder. Husk at opsigelsen skal underskrives af dig og din samlever. 

Hent opsigelsesskema her