Fraflytningssyn

Når din bolig er blevet synet, udarbejdes en synsrapport, som opgør, hvad der skal betales af dig, som fraflytter, og hvad der skal betales af afdelingen. Senest to uger efter synet, modtager du et overslag over din flytteafregning. 

Den endelige flytteafregning

3-4 uger efter, at du er flyttet, modtager du den endelige flytteafregning. Det er en opgørelse over, hvad du samlet set skylder. Det gælder både hvis der har været håndværkere til at istandsætte din bolig, eller hvis du skylder noget for vand og el. Dette fratrækkes evt. forudbetalt husleje eller depositum, som du har betalt da, du flyttede ind. 

Fraflytningssyn - AKB, København
Hvornår er der tale om misligholdelse? 

Hvis boligen skal istandsættes efter misligholdelse, er det altid lejeren, der betaler. Misligholdelse forekommer, hvis boligen eller dele af boligen er skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd.

Manglende vedligeholdelse medfører derfor ikke nødvendigvis misligholdelse, da det er et krav, at der skal kunne påvises forringelse eller skade på boligen. Men boligen skal alligevel vedligeholdes så ofte, at den ikke forringes ud over almindelig slid og ælde. 

Hvor kan jeg læse mere om fraflytning?

KAB har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse mere om fraflytning.
 

Hent KABs pjece om fraflytning

Du kan få foretaget et servicetjek

Husk, at du kan få foretaget et servicetjek, før du opsiger din bolig, så du kan danne dig et overblik over, hvilke forbedringer der bør laves, inden du opsiger boligen og ikke længere kan bruge af vedligeholdelseskontoen. KAB har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse mere om servicetjekket.

Hent KABs pjece om servicetjek