Vedligholdelsesordninger

Fælles for alle vedligeholdelsesordninger er, at du skal aflevere din bolig i pæn og rengjort stand. Hvis dette ikke er gjort, eller hvis du har misligholdt din bolig, er det dig, der betaler. 

Særligt ved B-ordning - Hvis du bor i et alment lejemål

Når du har B-ordning, er det afdelingen, som sørger for, at din bolig bliver vedligeholdt i bo-perioden. Udgifterne bliver betalt gennem en vedligeholdelseskonto, som du betaler til gennem din husleje. Du kan når som helst vælge, at bruge af din vedligeholdelseskonto indtil den dag, du opsiger lejemålet. Når du har B-ordning, skal din bolig ikke istandsættes, når du fraflytter.

Særligt ved A-ordning - Hvis du bor i en plejebolig

Når du har A-ordning, er det dig, som betaler alle udgifter til vedligeholdelse af boligen. Når du flytter, skal du aflevere din bolig normalistandsat. Det vil sige, at du skal foretage nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af lofter og vægge. Afdelingen overtager dog gradvist udgifterne til istandsættelsen ved fraflytning over en periode på 10 år. 

Særligt ved A-ordning med NI-beløb - Hvis du bor i AlmenBolig+

Når du har A-ordning med NI-beløb, modtager du et beløb til nyistandsættelse, når du flytter ind i din bolig. Når du fraflytter, skal du betale NI-beløbet. Afdelingen overtager dog gradvist udgiften til dette over en periode på 10 år.