Indflytningssynet

Når du flytter ind i din bolig, skal du sammen med en fra ejendomskontoret gennemgå boligen.

Indflytningssyn - AKB, København

Ejendomskontoret udarbejder en indflytningsrapport, hvor det noteres, hvis der er fejl og mangler i boligen.

Så er du sikker på, ikke at skulle betale for udbedring af dem, hvis du på et tidspunkt flytter igen. Indflytningsrapporten skal underskrives af dig og synsmedarbejderen.