Egen trækningsret

Egen trækningsret er en slags opsparingskonto din boligafdeling har i Landsbyggefonden. Beslutter din afdeling at lave forbedringer på bygningen, kan I søge midler herfra.

Tilskudene ydes til miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbjder, byfornyelse og boligforbedring mm. Det er et krav, at projektet skal ligge inden for rammerne af AKB, Københavns målsætningsprogram.

I søger ved, at afdelingsbestyrelsen, med hjælp fra driftchefen eller ejendomslederen, ansøger organisationsbestyrelsen om midler. Det er nemlig dem, der sammen med indstillingsudvalget beslutter, hvilke projekter der kan modtage tilskud.

AKB, København har også en Udviklingspulje til nye tiltag og en Fællespulje, som I kan søge, når alle midler fra egen trækningsretskontoen er opbrugt.

Egen trækningsret - AKB, København

Der er 2 ansøgningsrunder om året. En i foråret og en i efteråret.

Tilskuddet kan i hvert enkelt tilfælde højst udgøre 2/3 af udgifterne. Læs mere i ”Principper og procedurer for tildeling af tilskud fra egen trækningsret” nedenfor.

Principper og procedurer

Principper og procedurer for tildeling af tilskud fra egen trækningsret

Hent principper og procedure