Livet som beboervalgt

Som medlem af afdelingsbestyrelsen er du valgt af de andre beboere. Det er dig, der er bindeleddet mellem beboerne og administrationen, og du repræsenterer hele din afdeling. Det er dit ansvar, at alle beboere bliver hørt, og din opgave at få afdelingen til at fungere bedst muligt for alle.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen er du også med til at bestemme den overordnede målsætning for afdelingen og udarbejde afdelingens årlige budget.

Det er altså en post med ansvar og indflydelse at sidde i afdelingsbestyrelsen. Men det er også en god mulighed for lære beboerne i din afdeling bedre at kende og få skabt et godt miljø, der hvor du bor.

Hør beboerdemokrater fortælle

På strategidag#4 i 2014 mødtes en masse beboervalgte for at drøfte, hvilket serviceniveau der skal kendetegne AKB, København. I videoerne her på siden kan du høre en række beboervalgte fortælle, hvorfor de deltog i strategidag#4.