De beboerdemokratiske organer

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Beboerdemokrati - AKB, København

Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i AKB, København er repræsentantskabet, som består af organisationsbestyrelsen og et antal repræsentanter for hver boligafdeling.

Repræsentantskabet varetager AKB, Københavns overordnede anliggender, som f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter. På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for AKB, København og afdelingerne og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse og daglig administration hører under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen i AKB, København har besluttet at lade boligadministrationsselskabet KAB stå for den daglige administration.

Se organisationsbestyrelsen i AKB, København

Afdelingsmødet

En gang om året indkaldes beboerne i hver afdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at I beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget og dermed huslejen i din afdeling. På afdelingsmødet fastsætter I også husordenen og vælger den nye afdelingsbestyrelse. 

Læs mere om afdelingsmødet

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på afdelingsmødet præsentere, hvilke arbejder og aktiviteter, de vurderer, bør igangsættes i jeres afdeling. Forslagene skal godkendes på jeres afdelingsmøde for at kunne blive ført ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at arbejdet bliver udført.

Læs mere om afdelingsbestyrelsen