Afdelingsmødet

Afdelingsmødet holdes en gang om året for alle beboere i din afdeling. Her beslutter I, hvilke arbejder og aktiviteter I vil foretage i afdelingen det kommende år. Det er også her, I vælger medlemmerne til afdelingsbestyrelsen.

Alle beboere i en afdeling kan stille forslag til afdelingsmødet. Så har du en idé til noget, der skal ske eller noget, du synes burde laves om i din afdeling, kan du stille et forslag om det til behandling på afdelingsmødet. Du skal aflevere dit forslag på skrift senest to uger inden afdelingsmødet.

Afdelingsmøde - AKB, København

På det årlige afdelingsmøde fremlægger din afdelingsbestyrelse budgettet for det kommende år. Herefter behandles og godkendes budgettet, eventuelt med ændringer, af beboerne. Du får budgettet tilsendt inden afdelingsmødet, så du har mulighed for at kigge det igennem.

Hver bolig i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet. Beslutninger og valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved stemmeflertal blandt de beboere, som er mødt op på afdelingsmødet.

Særlige forslag skal sendes til urafstemning blandt alle afdelingens beboere. Det gælder eksempelvis, hvis et forslag medfører en huslejestigning på over 15 procent. Ved urafstemninger har hver bolig også to stemmer.

Forslag fra et beboermøde