Loppemarked på Nørrebro Vænge

Hvordan opstod idéen? Et par frivillige beboere, der tidligere har arrangeret loppemarked andre steder fik ideen. Folk kunne købe og sælge lige neden for deres bolig, imens de hyggede sig med deres naboer. I Nørrebro Vænge ville man gerne lave et socialt arrangement, der samler ældre og yngre beboere.

Hvad skulle der til for at få det sat i gang? Loppemarkedet krævede ikke de store forberedelser. Et par beboere gik sammen og organiserede dagen. Der blev udsendt invitation på Facebook, og næste gang vil man sørge for at lave en smule mere reklame for dagen.

De praktiske forberedelser foregik på dagen, hvor borde og stole skulle bæres op. Dette hjalp forbipasserende med og det var ikke svært at finde hænder til arbejdet. Frivillige beboere havde sørget for gratis kaffe og småkager, hvilket gjorde at folk blev siddende og snakkede.

Hvad har projektet betydet for jeres afdeling? Der kom både beboere og folk udefra på dagen. De, der deltog, var meget positive og folk kom i løbet af dagen til og opstillede boder. Loppemarkedet samlede beboerne på tværs, og blev en hyggelig social sammenkomst og en lille handelsplads midt i Nørrebro Vænge.