Bæredygtig helhed

I AKB, København vil vi gerne bidrage til en bæredygtig fremtid. Vi har ser bæredygtighed som en helhed, der indebærer omtanke for miljø, det sociale og økonomien. Derfor har vi lavet tre strategier - en for hver fokusområde. Strategierne er flettet sammen og understøtter hinanden og Målsætningsprogrammet danner rammen. Her kan du læse de tre strategipapirer og følge med i, hvad der sker indenfor de tre områder.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den gode service - for alle skal have råd til et godt hjem. Vi er i en positiv udvikling og ønsker også i fremtiden at følge med tiden. Alle skal fortsat opleve god service, vi vil holde huslejen nede og vores medarbejdere skal trives. Derfor har vi formuleret en handleplan, som skal hjælpe os med at  fremtidssikre AKB, København, så vi kan blive ved med at have gode billige boliger i København. 

Læs Handleplanen her
Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed

AKB, København vil gå foran og være den førende almene boligorganisation indenfor bæredygtighed.Vi ønsker ikke alene at have bæredygtige boliger, vi ønsker at understøtte vores beboeres mulighed for et bæredygtigt liv.

Læs Bæredygtighedsprofilen her
Social bæredygtighed

Social bæredygtighed

Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer for livet i boligerne og mellem boligerne. I AKB, København dækker den boligsociale profil både trivslen, trygheden og boligsociale initiativer i afdelingerne. 

Læs den boligsociale profil her