Mere om arbejdsgiverrollen


For at vi i Boligselskabet AKB, København kan sikre os, at vores beboere får den bedst mulige service, er det vigtigt, at vi har gode arbejdspladser, og derved kan tiltrække dygtige medarbejdere. 

Vi har derfor som mål, at:

  • BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS. 


Derudover ønsker vi, at vores medarbejdere holder sig opdaterede og har mulighed for at udvikle sig fagligt. 

Vi har derfor som mål, at:

  • BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN SKAL GIVE DE ANSATTE I AFDELINGERNE LIGE MULIGHEDER FOR AT EFTERUDDANNE SIG. 


Endeligt er det vigtigt for os, at driften fungerer effektivt; blandt andet ved at udnytte de muligheder, den teknologiske udvikling giver. 

Vi har derfor som mål, at:

  • BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN SKAL SIKRE PROFESSIONELLE DRIFTSENHEDER OG ALLE AFDELINGER SKAL ANVENDE IT I DE VÆSENTLIGSTE ARBEJDSPROCESSER 


Her på hjemmesiden vil vi løbende følge op med hensyn til status på målsætningerne samt lægge de redskaber og det informationsmateriale op, der løbende vil blive produceret som en del af implementeringen af målsætningsprogrammet. Der vil også være mulighed for at erfaringsudveksle mellem afdelingerne både her på hjemmesiden og på vores facebookside. Så hvis du har nogle gode idéer eller spændende erfaringer, er du meget velkommen til enten at besøge os på facebook eller skrive til os på akb-kbh@kab-bolig.dk.