Samarbejdet med KAB

Hvilke opgaver har du som medlem af afdelingsbestyrelsen? Hvilke opgaver har KAB? Hvor kan I som afdelingsbestyrelse få hjælp, og hvilke opgaver kan I selv løse, hvis I ønsker det?

KAB

KAB’s overordnede opgave er at støtte og vejlede afdelingsbestyrelsen og sikre, at driften fungerer.

Som udgangspunkt står KAB for ansættelse, afskedigelse og ledelse af medarbejderne i jeres afdeling.

Nogle afdelinger i AKB, København har en ejendomsleder og andre har en driftschef. Fælles for dem er, at de har ansvar for:

  • At være leder for medarbejderne på ejendommen
  • At have det overordnede ansvar for drift og vedligehold
  • At være afdelingsbestyrelsens vigtigste samarbejdspartner og indgang til KAB

KAB står desuden for at udarbejde budget og regnskab i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens opgaver er:

  • At gennemføre de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet og planlægge arbejder og aktiviteter i afdelingen
  • At påse at der er god orden i afdelingen og kontakte ejendomskontoret, hvis der er noget galt

Afdelingsbestyrelsen har ret til at udarbejde et forslag til budgettet og fremlægge det på afdelingsmødet.