Organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet

Repræsentantskabet

Hver afdeling har et antal medlemmer af repræsentantskabet - afhængigt af afdelingens størrelse. Medlemmer til repræsentantskabet skal være beboere i afdelingen, der er fyldt 18 år. Repræsentanterne vælges på afdelingsmødet, og afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan også være repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabet er AKB, Københavns øverste myndighed. De mødes én gang årligt og træffer beslutninger vedrørende:

  • Administrationen af AKB, København
  • AKB, Københavns byggepolitik
  • Grundkøb og iværksættelse af nyt byggeri
  • Køb og salg af ejendomme
  • Ændring af AKB, Københavns vedtægter
  • Valg af organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for AKB, København. Organisationsbestyrelsen består af ni medlemmer inklusiv formanden. Seks af medlemmerne og to suppleanter vælges blandt myndige beboere i AKB, København på repræsentantskabsmødet. De resterende tre medlemmer vælges med indstilling fra bestyrelsen som medlemmer med en bred samfundsmæssig interesse.

Se organisationsbestyrelsen i AKB, København

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.